"Gouden zaken" te Ronse

In Ronse en zoals  waarschijnlijk in andere steden was het de gewoonte of misschien een noodzaak om einde 19° - begin 20°eeuw een zaak, een winkel een franse en of een gouden naam te geven. De naam begon met “AU…/ A LA…”  of zoals vele vlaamse herbergen met   “IN…”.  Na dit eerste woord kwam een naam die duidelijk verwees naar het beroep en de zaken die er verkocht werden. Blijkbaar was het bijvoeglijk naamwoord ‘GOUD’ , ‘D’OR’ zeer belangrijk en gaf het aan dat het een kwaliteitsvolle zaak was.  Zo hadden we in Ronse enkele winkels die dit duidelijk wilden maken via hun naam.

A LA CLEF D’OR

A la clef d’or was een winkel in de Peperstraat, opgericht door Eugène Vandenbossche. De zaak werd door zijn zoon overgenomen. Hier werden alle soorten materialen verkocht die uit metaal bestonden: van sloten, sleutels tot nagels en aanverwante zaken.

AU MARTEAU D’OR

Au marteau d’or was gevestigd in de Wijnstraat, 33 van Waterloos-Fiévet en was een schrijnwerkerij en tevens winkel. Naast het maken en herstellen van meubelen, verkochten ze ook tapijt,grafkisten en linnen. Tevens verhuurden ze tafels voor banketten.  Op 15 augustus 1900 was er een kerkdienst  van de St Martinuskerk in open lucht op de Grote markt. Deze zaak mocht het altaar plaatsen; kostprijs voor dat altaar was 15fr.

AU SOULIER D’OR

Au soulier d’or was een schoenenwinkel opgericht door Maurice Hantson (1899-1974). De eerste vestiging was in de Zuidstraat nr.37, daarna verhuist naar nr.41 in dezelfde straat. De zaak werd overgenomen door zijn zoon Hector.

IN DE GOUDEN SCHAAR

In de gouden schaar , een vlaamse naam, in de St Martensstraat 16. Tegenover de oude St Martinuskerk was een kleermaker gevestigd die tevens stoffen verkocht. H.Callebaut had zijn beroep geleerd in het weeshuis te Ronse en was begonnen met zijn zaak rond 1925.

  < ‘De verbroedering 1933’

AU GANT D’OR

Au gant d’or was een handschoenenwinkel /fabriek van Albert Eeckhout in de Wijnstraat, 35.

 < Publi op cinema-foto’s

IN DE GOUDEN KLAK

Zaak van Ostijn – Depoortere op het St Martensplein (nu Kerkplein), waar juwelen, hoeden en mutsen verkocht werden.

Pomme d'or

Op het kadasterplan van 1855 staat een herberg vermeld 'Pomme d'or', gelegen in de Rode Mutslaan. De straat heette toen nog Pontstraat.

En om alles volledig 'waardevol' te maken werden zelfs 'gouden' producten aangeboden.