Fiertel: veranderingen in het parcour en anecdotes

■  In 1673 schrijft kanunnik Vincq dat de relikwiën rond de stad gedragen worden, begeleid tot aan de Beurs door het College van de kerk en vandaar begeleid door de baljuw, meier, schepenen en notabelen van de stad. De toer is ongeveer ' cinq lieues'. 1 lieue = 4,8km.

■ In 1791 vertrok de Fiertel – waarschijnlijk de toen normale weg- uit de St-Hermeskerk en ging rechtstreeks naar de Wijnstraat.(3)

Parcour in 1822 : Eric Devos (3) schrijft dat O.Delghust over een kortere versie, driekwart van het parcour, melding maakt. Deze Fiertel gaat niet via Russignies maar komt via de Zonnestraat terug naar het centrum;(rode pijl op kaart) dit door een beperking opgelegd door de vicarissen-generaal. De Fiertel moest om 12 uur ’s middags terug in de kerk zijn.

■  In een krantenartikel uit 1985 (AZ?) staat een korte halte vermeld van de beginnende Fiertelstoet bij de schoenmakerszaak Beno in de Wijnstraat. Hier deed de ZEH Deken zijn liturgische gewaden af om de stoet te verlaten. Beno was verbonden aan de St Hermeskerk.

■  Deze onderstaande tekst staat in : ‘ De Fiertel’, boekje uitgegeven door het Fiertelcomité in de jaren 1950(?). Dus het bezoek aan de kapel van Lorette moet dateren van na die datum en werd er daar dus vroeger niet halt gehouden. “We gaan de kapel Lorette voorbij,….” De halte aan de kapel dateert van 1976 toen naar aanleiding van het 300- jarig bestaan van de kapel met het Fiertelcomité en het stadsbestuur werd afgesproken om dit vanaf toen jaarlijks te laten gebeuren.(1)

■ “De Ronsenaar” van juni 1946 vermeldt dat er terug gestopt is met het schrijn op Schoenboeke en dat dit van 1853 geleden was.

■ Gedurende 40 jaar is de steile veldweg achter de hoeve Dusauchoit (Hardy?) niet gebruikt geweest omwille van de slechte toestand van die weg, maar vanaf 1946 wordt hij terug opgenomen in de Fiertel.

 “ L’ Echo de Renaix”, 9.jun 1946

Broeder Emmanuel schrijft in “De watermolens van Ronse” : “….De familie Dusaussoit, chicoreifabrikanten die op St Sauveur woonden, recht tegenover de kapel Croix sur Pile….”

■ 1950 : Fiertel en verkiezingen vallen samen. De Fiertel vertrekt pas om 9u00 en gaat rechtstreeks door de Schipstraat naar de Wijnstraat om tijd in te halen en niet eerst langs de Priesterstraat en Grote Markt.

   (De Ronsenaar, 28 mei 1950)

Fiertel ging niet uit in : 1690-1691-1692-1693-1694-1695 (2) – 1786 >1789 -1793>1818 -1820 - 1821(3) -1941

 

FIERTELDATUMS

1908 14 juni    
1916 18 juni    
1922   11 juni    
1923 27mei    
1924 15 juni    
1925 7 juni    
1932 22 mei 1941 8 juni
1933 11 juni    
1934 27 mei    
1935 16 juni    
1936 7 juni    
1937 23 mei 1954 13 juni
1983 29 mei 1959 24 mei
1985 2 juni    

 

ANECDOTES 

■ In 1390 laat de Franse Koning Charles, die ziek is, zijn standbeeld overbrengen naar Ronse in de fiertel, waarna hij genezen is.(4)

■ In een artkel van De Verbroedering uit 1932 over de Fiertel schrijft men over de weeskinderen in de stoet met witte, slordige kledij en loshangend haar die de krankzinnigen uitbeelden die naar Ronse kwamen om te genezen. Dit artikel maakt ook melding van "een danser" die deze groep vroeger zou begeleid hebben en....

■ In dezelfde krant van 1934 wordt een nieuwe route vermeld die de versierde rijtuigen maken door de stad na de Fiertel.

__________________________________________________________

Referentie’s

(1)    Herman Kerkhove, 16 jaar geleden : 300-jarige viering op kapelle Lorette, Annalen GOKRTI, 1992, Ronse

(2)    A.Cambier, Het St Pieters- en St Hermesstift, Ronse, 1960

(3)    Eric Devos, De Fiertel in de overgang van het Ancien Régime naar de Moderne tijden (1786-1840), Ronse, Annalen GOKRTI, 2016

(4)    Nicolas Vaincq, Brief recueil des vies de S.Hermes, de S. Cornille, S.Cyprian et de S. Celestin, veuve Adrien, Tournai, 1673