"Den Bloten Pompier"

Op zondag 3 juni 1923, één week na de fiertel, maakte Ronse zich klaar voor een volgende plechtigheid: de inhuldiging van het monument voor de gesneuvelden van WO1. Toen stond er nog geen 1 na WO; de tweede was nog ondenkbaar toen.

Prins Leopold, 22 jaar oud, de latere koning werd te Ronse verwacht om 14u00. De straten waar de stoet langskwam waren versierd. De socialisten via hun krant de Verbroedering, vonden die versiering “ geleek aan deze van een boerenkermis terwijl een andere (straat) de versiering voor de processie gelijktijdig liet dienen voor de inhuldiging” (1)

Om 9u00 was er eerst, zonder de prins, een herinneringsplechtigheid, een openluchtmis gecelebreerd door een leraar uit het college. Het gedenkteken werd pas om 16u00 in het bijzijn van de prins onthuld. Wanneer de prins om 14u00 aankomt, werd hij eerst ontvangen op het stadhuis. Daar komt de stoet met fanfare voorbij. De muzikanten vallen uit hun stuk wanneer ze de Brabanconne speelden. Wanneer de socialisten voorbij stapten, zwaaide Vanden Eede met de “geweerbrekervlag” en de prins wendde zijn blik af van de stoet. Ze defileerden voorbij zonder hun hoed af te zetten. Hierop werd hen nageroepen “chapeaux bas” vanop het balkon van café De Harmonie.

 De kop van de vlag van de socialistische oudstrijders.

Optocht op de Markt

De katholieken van de Volksbond waren niet opgezet met de naakte man en de politieke achtergrond. De Ronsese naam “Den Blooten Pompier” komt dan ook waarschijnlijk vanuit die hoek en/of deze krant. Ze waren afwezig op de inhuldiging. ’t Volk van Ronse schrijft dat “…na de lage franskiljonsche campagne en de uitsluiting van de Leeuwenvlag (in de 21 juli-stoet)…” vond de Volksbond het niet nodig deel te nemen aan dit liberaal-nationalistisch feest. (2)

De onthulling, het losmaken van de koord om het kleed rond het monument te laten vallen duurde een half uur. (2) Een nieuwe verveling voor de prins die tot nu een zeer koel onthaal had in Ronse.

’t Volk van Ronse blokletterde in zijn editie van 9 juni 1923:

De ontering waar hierboven sprake van is, was ‘zattemansgedoe’, ’s avonds rond het monument.(2)

Dit was allemaal georganiseerd door het inrichtingscomité onder voorzitterschap van Dr. Auguste Ferrant, vader van Joseph Ferrant. Joseph Ferrant staat vermeld op dit monument. Soldaten die op de dag van de inhuldiging in het leger zaten, konden verlof krijgen om dit evenement bij te wonen.(1)

__________________________________________________

Referenties

(1) De Verbroedering, juni 1923: https://opac.amsab.be/Record/Tijdschriften_400002027

(2) ’t Volk van Ronse, 9 juni 1923